Clubul agenţiilor de voiaj

Obiectivul general al Clubului Agențiilor de Voiaj îl constituie sprijinirea autorităţilor locale şi a instituţiilor de cultură din Craiova şi din regiunea Oltenia  pentru dezvoltarea şi promovarea turismului cultural.

Obiectivele specifice ale parteneriatului sunt:

1. Crearea şi promovarea unor pachete turistice culturale locale şi regionale adaptate la strategia de promovare a regiunii şi aliniate la obiectivele programului Craiova Capitală Culturală Europeană 2021;

2. Dezvoltarea şi extinderea programelor turistice în cooperare cu Asociaţia Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, astfel încât să cuprindă evenimentele organizate de instituţiile culturale locale şi regionale;

3. Îmbunătăţirea serviciilor turistice locale şi regionale prin acţiuni de conştientizare, popularizare şi prin elaborarea de programe de pregătire specifice pentru personalul implicat în activităţi turistice;

4. Întărirea colaborării şi networkingul între agenţii economici din domeniul turism, agrement, cultură, hotelier, restaurante, catering etc.

Din Clubul Agențiilor de Voiaj fac parte:

Evenimente

Clubul agenţiilor de voiaj

Obiectivul general al Clubului Agenţiilor de Voiaj îl constituie sprijinirea autorităţilor locale şi a instituţiilor de cultură din Craiova şi din regiunea Oltenia pentru dezvoltarea şi promovarea turismului cultural.

Parteneri media