Programul Capitală Europeană a Culturii

Titlul de Capitală Europeană a Culturii generează avantaje substanţiale în domeniile cultural, social şi economic, atât pe parcursul anului respectiv cât şi ulterior. Este o ocazie unică de a regenera oraşele, de a le schimba imaginea şi de a le face publicitate la nivel european şi internaţional.

Inițiativa „Capitală Europeană a Culturii” este un eveniment cultural de amploare. Titlul de capitală culturală este foarte prestigios iar orașul are numeroase beneficii, mai ales în domenii cum ar fi turismul şi cultura dar şi în cel economic.

Condițiile pentru obținerea titlului sunt foarte stricte. Calitatea programului depinde de:
    -  respectarea criteriilor artistice şi culturale pentru eveniment;
    -  angajamentul autorităților publice; 
    -  finanțarea proiectelor; 
    -  implicarea comunității locale;
    -  implicarea reprezentanților industriei, comerţului şi a societății civile; 
    -  includerea tuturor minorităţilor etnice.

Evenimentul susține cooperarea în domeniul cultural la nivel european, prin toate proiectele transfrontaliere pe care le organizează.

Diversitatea este un alt factor esenţial. Ea se exprimă prin aportul cultural al tuturor populaţiilor conlocuitoare. Unul dintre obiectivele-cheie ale evenimentului este încurajarea cunoaşterii reciproce dintre cetăţenii europeni şi crearea unui sentiment de apartenenţă la aceeaşi comunitate. Programul trebuie să creeze un interes la nivel european.

De ce Craiova?
    -  avem o istorie cu care ne mândrim încă din timpul cetății Pelendava;
    -  am fost dintotdeauna lideri - Marele Ban al Craiovei administra, în perioada medievală, întreaga Oltenie. Din Craiova s-a dus buhul haiducilor în toată Europa și tot Craiova a devenit capitala pandurilor în timpul lui Tudor Vladimirescu;
    -  la Craiova s-a înființat prima societate românească pe acțiuni pentru transportul cerealelor cu vaporul pe Dunăre;
    -  avem unul dintre cele mai frumoase și mari parcuri urbane europene - Parcul Nicolae Romanescu;
    -  în Craiova s-a format marele Constantin Brâncuși, la Școala de Arte și Meserii;
    -  îi avem pe Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Amza Pellea, Petrache Poenaru, Henri Coandă, Tudor Gheorghe, Theodor Aman sau Jean Negulesco - care s-au format sau au trăit în regiune.

Originea Programului

Capitala Europeană a Culturii este o iniţiativă lansată de doamna Melina Mercouri în anul 1983, pe vremea când era ministru al culturii în Grecia. Ea i-a invitat la Atena pe miniștrii culturii din cele zece țări membre ale Comunității Europene şi le-a prezentat proiectul destinat să aducă în prim plan importanţa culturii europene

Pe scurt, ideea doamnei Melina Mercouri a fost să pună în valoare bogaţia şi diversitatea culturilor europene și a trăsăturilor lor comune, să îmbogăţească cunoștinţele pe care cetățenii europeni le au unii despre alții.

În 1985 Atena devine prima capitală culturală şi încă de la început programul are un succes enorm. Această mare idee europeană, care a evoluat constant în toată această perioadă, este cu atât mai puternică astăzi când Uniunea Europeană numără 28 de țări membre.

Parlamentul European a conferit începând cu anul 1985 titlul de „Capitală Europeană a Culturii” unui oraș cu un patrimoniu artistic și cultural reprezentativ, care se evidențiază prin proiectele sale culturale. În timp, acest eveniment a evoluat fără a pierde din vedere principalul său obiectiv: de a încuraja apartenența la aceeaşi comunitate „europeană”.
 
În anul 1999 capitalele europene au fost transformate în mod oficial într-o acţiune a Uniunii Europene. S-au stabilit noi criterii şi proceduri de selecţie, s-a elaborat o listă cronologică a statelor membre care indică ordinea în care acestea au dreptul de a găzdui titlul şi a fost creat un juriu european de experţi independenţi pentru a evalua candidaturile. Actul constitutiv îl reprezintă Decizia nr. 1419/1999/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 de stabilire a unei acţiuni comunitare în favoarea evenimentului „Capitala Europeană a Culturii” pentru perioada 2005-2019.
 
Normele au fost reînnoite în 2006 şi eficacitatea iniţiativei a crescut prin stimularea concurenţei între oraşe şi îmbunătăţirea calităţii ofertelor. Aceste norme noi au introdus măsuri de asistare a oraşelor în pregătirea acestora, inclusiv un proces de monitorizare. Actul normativ este Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unei acţiuni comunitare în favoarea evenimentului „Capitală Europeană a Culturii” pentru perioada 2007- 2019.

Competiţia pentru titlu este lansată în prezent cu şase ani în avans pentru a oferi oraşelor timp suficient pentru pregătirea acestora înainte de începerea anului pentru care este acordat titlul.

 

Cum devine un oraş Capitală Europeană a Culturii?

Preselecţia

Cu şase ani înainte de eveniment, fiecare stat membru în cauză, publică o invitaţie de depunere a candidaturilor destinat oraşelor care ar putea fi interesate să obţină titlul. Oraşele au la dispoziţie zece luni pentru a răspunde cu o prezentare a proiectului / programului general pentru anul în cauză.
 
Oraşele interesate să obţină titlul primesc informaţii la reuniunea de informare organizată în această etapă de statul lor membru. Ulterior, un comitet se reuneşte în fiecare dintre statele în cauză. Din acest comitet – numit comitet de selecţie – fac parte 14 persoane: şase experţi numiţi de ţara în cauză şi şapte experţi numiţi de instituţiile europene.
 
Aceşti şapte experţi „europeni” sunt numiţi pentru o perioadă de trei ani. Ei însoţesc experţii „naţionali” în ambele state membre în cauză pentru a evalua candidaturile pe baza obiectivelor şi criteriilor impuse pentru obţinerea titlului. Experţii numiţi la nivel naţional nu trebuie să fie neapărat cetăţeni ai statului membru respectiv. Comitetul de selecţie întocmeşte o listă a oraşelor care urmează să fie luate în considerare în etapa următoare şi emite recomandări privind progresele şi evoluţia situaţiei.
 
Regulile concursului, inclusiv cele aplicabile procedurii de votare şi nominalizărilor transmise comitetului, vor fi stabilite într-o invitaţie de depunere a candidaturilor sau într-un document oficial publicat de statul membru în cauză.

Selecţia

Oraşele preselecţionate au la dispoziţie câteva luni pentru a elabora detaliile programului. Informaţiile trebuie incluse într-un document detaliat, care este prezentat cu ocazia celei de-a doua reuniuni a comitetului de selecţie din statul membru în cauză. Reuniunea are loc la nouă luni de la preselecţie. Comitetul recomandă un oraş pentru fiecare ţară vizată şi oferă consiliere în privinţa următoarei etape a pregătirilor.

Vezi aici: Detaliile complete despre Programul Uniunii Europene - Capitală Europeană a Culturii

În anul 2013, titlul de Capitală Europeană a Culturii a fost deţinut de oraşele Marsilia (Franţa) şi Kosice (Slovacia).

Umea, un mic oraş universitar din nordul îndepărtat al Suediei, a fost desemnat Capitală Europeană a Culturii a anului 2014, devenind astfel cea mai nordică localitate europeană care obţine acest titlu, pe care îl împarte cu Riga (Letonia).

 

Privire spre viitor

Până în anul 2018 au fost deja desemnate următoarele oraşe drept Capitale Culturale Europene:
•    2015 – Mons (Belgia) şi Plzeň (Cehia)
•    2016 – Donostia-San Sebastián (Spania) şi Wrocław (Polonia)
•    2017 – Aarhus (Danemarca) şi Paphos (Cipru)
•    2018 – Leeuwarden (Olanda) şi Valetta (Malta)

Pentru anul 2019 – Italia şi Bulgaria au fost nominalizate cu oraşele Matera şi Plovdiv, urmând a fi desemnate oficial de către Consiliul European în cadrul primului semestru al anului 2015.

Parlamentul şi Consiliul European au refăcut cadrul organizatoric pentru perioada ulterioară anului 2019, în care a fost inclusă lista cronologică a statelor care vor găzdui titlul de Capitală Europeană a Culturii în perioada 2020 -2033. Conform acestei liste, România şi Grecia vor găzdui acest eveniment în anul 2021.

Începând cu anul 2021, este posibil ca un oraș dintr-o țară candidată să poată deţine titlul odată la fiecare trei ani. Asta înseamnă că orașele din diferite țări pot concura între ele şi vor fi selectate prin concurs deschis. 

Vezi aici: Lista completă a oraşelor desemnate pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii

 

Citeste şi despre

Evenimente

Clubul agenţiilor de voiaj

Obiectivul general al Clubului Agenţiilor de Voiaj îl constituie sprijinirea autorităţilor locale şi a instituţiilor de cultură din Craiova şi din regiunea Oltenia pentru dezvoltarea şi promovarea turismului cultural.

Parteneri media